Càmpings - autocaravanes/càmpers

NORMATIVA sobre CAMPERS i AUTOCARAVANES

Una part del terme municipal de Castellar del Riu és colindant amb espai natural protegit (zona dels Rasos de Peguera). La resta, tot i no ser-ho, és zona eminentment boscosa. Per aquest motiu demanem que observin estrictament la normativa vigent sobre acampada i estacionament.

L’acampada lliure i/o de vehicles vivenda està prohibida a tot el terme municipal. No ho está l’estacionament. Recordin, si més no, els consells preventius establerts per Protecció Civil per evitar incendis forestals i no entorpir l’accés a camps i a la resta de propietats privades:

  • Estacionin bé, sense envair camins, ni pistes, ni la via pública.
  • Cal deixar lliures les vies i punts d’accés perquè hi puguin circular els vehicles d’emergència si fos necessari.
  • S’ha d’aparcar als espais habilitats per fer-ho i sempre fora de finques o propietats particulars.

Actualment Castellar del Riu no disposa de cap àrea de campers o autocaravanes. Hem de tenir en compte que la gran majoria d’espais, accesos, pletes i terrenys del terme municipal no són de titularitat pública, sinò privada. En tot cas, aquests propietaris privats també resten subjectes a la normativa general en aquest àmbit.

 

Recomanem als visitants qualsevol dels dos càmpings que es troben al nostre terme municipal:

http://www.campingfontfreda.com/es/

https://www.campings.net/camping-aigua-d-ora-en-castellar-del-riu.htm

Alternativament, es pot acampar amb tenda de campanya a les proximitats de l’església de Sant Iscle, al disseminat rural de Llinars, prèvia reserva i autorització a: https://www.campaments.cat/terreny/llinars-daigua-dora

 

Què vol dir “estacionar” i què podem fer quan haguem estacionat?

Està permès:

-       Menjar o dormir dins del vehicle, ja que és un espai privat. Posar falques de seguretat (no anivelladors) per apuntalar el vehicle si el terreny està inclinat (ja que és un element de seguretat recomanat).

-       Es pot, alternativament, donar suport a una roda directriu en la vorada. En vehicles de més de 3.500 kg de m.m.a. si la inclinació és sensible, el calçat és obligatori. No es poden utilitzar pedres o altres elements.

-       Elevar el sostre o obrir claraboies, sempre que no excedeixin el perímetre del vehicle.

No està permès:

-      Treure cadires o taules fora del vehicle.

-      Estendre tendals, avenços, finestres batents o elements que sobresurtin de l'perímetre del teu vehicle.

-      Posar potes estabilitzadores.

-      Realitzar abocaments de fluids (aigües netes, grisos o negres).

-      Emetre sorolls molestos, com la posada en marxa d'un generador d'electricitat durant hores de descans o durant el dia durant períodes excessivament llargs.

 

(Per a més informació, poden consultar la normativa de la DGT sobre vehicles vivienda: Instrucción 08/V-74).

Darrera actualització: 29.06.2022 | 12:12
Darrera actualització: 29.06.2022 | 12:12