Accés a nuclis de població

Servei que s'encarrega de mantenir i millorar l'accés de al terme municipal i entre els seus nuclis de població

Línies de servei:

  • Manteniment de les vies d'accés dins del terme municipal
  • Estudis de millora dels accesos

Persones destinatàries:

La ciutadania en general.


Àrea responsable:

Àrea de Territori.


Unitats implicades:

Brigada de l'Ajuntament.