Centre cívic d'Espinalbet

El Ple de 16 de febrer de 2022 va aprovar un nou Reglament de cessió d'ús del Centre Cívic d'Espinalbet a fi d'adequar-lo a la normativa vigent i a endreçar els usos i finalitats per a les quals es pot llogar. També es va aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal corresponent.

QUI POT LLOGAR L'ESPAI?

L'espai el poden llogar ens públics, associacions, entitats sense afany de lucre i empreses (del poble o de fora) i particulars, sempre que aquests estiguin empadronats a Castellar del Riu o que hagin celebrat casament civil a l'Ajuntament.

En el cas d'associacions i entitats sense afany de lucre, si se'n vol fer un ús habitual, caldrà indicar a l'Ajuntament el calendari d'activitats anuals a començaments d'any per tal d'autoritzar i reservar totes les dates proposades.

QUÈ HI PUC FER?

En el cas d'associacions i entitats, s'autoritzaran activitats que corresponguin exclusivament als seus objectius fundacionals.

En el cas de particulars empadronats a Castellar del Riu, s'hi podran fer trobades de caràcter privat.

També s'autoritzen les actuacions musicals i les representacions teatrals, així com les exposicions, cursos i tallers, tots ells supeditats al que es disposa al Reglament d'ús del Centre Cívic.

L'aforament màxim és de 120 persones.

QUÈ HI HA A L'ESPAI?

L'espai és una sala diàfana de 100 m2 oberta i accessible a l'exterior en façana. Disposa d'una barra de bar, refrigerador i piques.

A l'exterior hi ha dues graelles amb mataguspires (el seu ús queda supeditat a l'obtenció de la corresponent autorització / comunicació de crema als Agents Rurals; aquesta sol·licitud es pot tramitar a l'Ajuntament en el moment de formalitzar la reserva de l'espai).

L'espai és annex a la nova pista esportiva descoberta del municipi (encara no inaugurada).

AMB QUINA ANTELACIÓ S'HA DE RESERVAR L'ESPAI?

Heu de fer les vostres reserves amb una antelació mínima de 5 dies hàbils i màxima de 60 dies naturals.

La reserva s'haurà de tramitar, en tot cas, completant el formulari normalitzat aprovat per l'Ajuntament (a disposició a la dreta) i presentant-lo al registre, bé presencialment en horari d'Atenció al Ciutadà, bé telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud aquí).

QUÈ PASSA SI FINALMENT NO PUC FER L'ACTIVITAT?

S'admetran canvis i/o anul·lacions de la reserva fins a tres dies hàbils abans de la data en què s'havia de dur a terme l'activitat.

Això no obstant, en cap cas es reintegrarà el preu abonat en concepte de neteja (80 euros).

QUIN ÉS EL PREU DE RESERVA?

La taxa associada a la cessió d'ús de l'espai és l'aprovada a l'Ordenança Fiscal número 18 de l'Ajuntament, segons la qual:

1 Cessió a associacions sense finalitat de lucre del municipi --> Gratuït
2 Cessió a entitats de fora del municipi i a empreses -->300 €/dia
3 Cessió a particulars empadronats a Castellar del Riu
Abril-Setembre 150 €/dia
Octubre-Març 200 €/dia
4 Casaments celebrats a l’Ajuntament de Castellar del Riu --> 100 €
5 Cursos/tallers promoguts per particulars de DL a DV --> 30 €/dia
6 Cursos/tallers promoguts per particulars en festiu/cap setmana --> 50 €/dia

ALTRES CONCEPTES a pagar en tots els casos:
Neteja 80 €
Fiança 100 €

Podeu consultar tota la informació i condicions a l'Ordenança Fiscal corresponent (menú de la dreta).

I SI VULL ALTRE MATERIAL?

L'Ajuntament pot cedir taules i cadires sense cost. 

Aquesta cessió s'haurà de sol·licitar en el moment de la reserva d'espai. El retorn de la fiança per a ús de l'espai queda supeditada a què es retornin també aquests materials addicionals en el mateix nombre i condicions en què l'Ajuntament les hagi facilitat.

L'Ajuntament no cedirà material del que no disposi a títol de propietat, ni convindrà o gestionarà la seva cessió per part d'altres ajuntaments o ens públics (p.ex., material tècnic, tanques, etc.).

COM HO PUC RESERVAR?

Presentant en model normalitzat de sol·licitud que trobareu a la dreta. Podeu fer-ho:

- Presencialment: a l'Ajuntament, en l'horari habitual d'Atenció al Ciutadà.

- Telemàticament: a la seu electrònica de l'Ajuntament.

COM PUC SABER QUINA ÉS LA NOVA NORMATIVA DE LA CESSIÓ D'ÚS?

Podeu consultar el Reglament de Cessió d'Ús del Centre Cívic d'Espinalbet i l'Ordenança Fiscal número 18 al menú de la dreta.

 

Per a més informació, podeu adreçar-vos a l'Ajuntament en horari d'Atenció al Públic:

MATINS - DL a DV de 09 a 14h.

TARDES - DX de 16 a 19h.

 

 

Centre cívic d'Espinalbet

Ajuntament - 08618 Castellar del Riu - Barcelona (Catalunya)
Darrera actualització: 1.04.2022 | 09:22