SERVEIS - Ja es pot sol·licitar la cessió d'ús de les noves bústies de correu

Dijous, 10 de març de 2022 a les 00:00

Les bústies actuals es retiraran partir del dia 01 d'abril d'enguany.

 

Tot seguit us detallem informació sobre el que implica el nou Reglament, aprovat pel Ple municipal el passat mes de febrer, i els canvis que preveu:

A QUIN NUCLI S’ESTABLEIXEN LES NOVES BÚSTIES?

Les noves bústies s’estableixen al nucli d’Espinalbet.

QUI POT DEMANAR UNA BÚSTIA NOVA?

  • Es pot demanar UNA BÚSTIA per habitatge / empresa del municipi. Si ambdós coincideixen (p.ex., autònom i resident), es tindrà dret a dues bústies.
  • No cal estar-hi empadronat/ada, però sí residir-hi o ser propietari de l'immoble a nom del qual es sol·licita la bústia.

QUÈ FAIG SI JA ESTIC UTILITZANT UNA BÚSTIA?

El nou reglament estableix que es suprimeixen totes les cessions actuals, es retiren les bústies que ara hi ha a diposició i se n'instal·len de noves.

Si es vol seguir disposant d'una bústia s'haurà de fer una nova sol·licitud.

DES D'AVUI i FINS EL DIA 01 D'ABRIL DE 2022 els usuaris hauran de BUIDAR les bústies actuals i RETORNAR LES CLAUS a l'Ajuntament.

QUAN PUC DEMANAR LA BÚSTIA NOVA?

DES D'AVUI i FINS EL DIA 01 D'ABRIL DE 2022:

1. FER RESERVA -- Es pot fer reserva prèvia de la bústia per telèfon (93.821.27.75) o mitjançant el formulari de reserva habilitat a la dreta. La reserva s'haurà de FORMALITZAR A L'AJUNTAMENT EN ELS 7 DIES HÀBILS SEGÜENTS o quedarà anul·lada.

2. FORMALITZAR SOL·LICITUD -- La sol·licitud de les noves bústies s'haurà de formalitzar presencialment a l'Ajuntament o bé seu electrònica:

  • Presencialment - En horari d'Atenció al Ciutadà: DL-DM-DJ-DV de 09 a 14h i DX de 09 a 13h.
  • En seu electrònica: Presentant una instància genèrica i adjuntant el formulari de sol·licitud (veure a la dreta) degudament completat i firmat, a més del comprovant de pagament per transferència de la taxa.

L'Ajuntament no es fa responsable de les sol·licituds que es vulguin tramitar directament, sense reserva prèvia, en cas que ja no hi haguessin bústies disponibles.

QUAN PODRÉ DISPOSAR DE LA NOVA BÚSTIA?

La SETMANA DEL 04 AL 14 D'ABRIL DE 2022 s'aniran col·locant les noves plaques identificatives i es lliuraran les claus de les noves bústies, respectant l'ordre de formalització i de la sol·licitud.

QUÈ PASSARÀ AMB EL MEU CORREU SI ARRIBA I ENCARA NO TINC LA NOVA BÚSTIA?

El servei de Correus posarà a disposició el correu només quan estiguin instal·lades les noves bústies dels usuaris que hagin fet la sol·licitud corresponent.

Si un usuari tenia ara bústia i no en vol disposar més (no tramita nova sol·licitud), haurà de contactar amb Correus, que li indicarà les opcions alternatives a disposició a les seves oficines.

COM PUC PAGAR LA TAXA DE CESSIÓ D'ÚS DE LA NOVA BÚSTIA?

La taxa municipal és de 35 euros = 25 euros de fiança + 10 euros per gravar els noms a les plaques (fins a 4 línies).

Es pot pagar en efectiu a l'Ajuntament en el moment de formalitzar la sol·licitud.
Si es prefereix efectuar pagament per transferència, caldrà fer-ho a un dels següents comptes bancaris, indicant BÚSTIA i NOM del SOL·LICITANT al concepte: 

o    CaixaBank:    ES04 2100 0015 6301 0246 6110 
o    BBVA:            ES35 0182 6035 4202 0276 5633

En aquest cas, caldrà adjuntar el comprovant de la transferència a la sol·licitud en el moment de formalitzar-la, ja sigui presencialment o per seu electrònica.

FINS QUAN PODRÉ UTILITZAR LA NOVA BÚSTIA?

La cessió d'ús de les noves bústies serà per un termini de 10 anys. Si es decideix prescindir-ne abans de la finalització d'aquest termini (p.ex., venda o lloguer de l'immoble, trasllat a un altre municipi, etc.), només caldrà retornar les claus a l'Ajuntament i s'abonarà al sol·licitant de la cessió d'ús l'import dipositat com a fiança (25 euros).

 

Per a més informació, poden adreçar-se a l'Ajuntament trucant al 93.821.27.75 en horari d'Atenció al Ciutadà: 

DL-DM-DJ-DV de 09 a 14h.

DX de 09 a 13h - de 16,30 a 19h

Darrera actualització: 10.03.2022 | 14:15