MEDI AMBIENT - Inici del període de prohibició de crema, excepte autorització expressa.

Divendres, 11 de març de 2022 a les 00:00

Des de dimarts que ve i fins al 15 d'octubre de 2022.

Des del 15 de març quedaran sense efecte les comunicacions de crema expedides amb anterioritat.

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:

 • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo.

Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires.

Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.

 • Llençar objectes encesos.
 • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
 • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
 • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Amb tot, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal, prèvia sol·licitud d'autorització.

COM DEMANAR L’AUTORITZACIÓ?

El formulari de sol·licitud cal adreçar-lo a l'ajuntament, que el trametrà a l'oficina comarcal de Departament, la qual donarà, si escau, l'autorització corresponent, en què s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de fer l'activitat de risc i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.
 

Del 15 de març al 15 d’octubre:

Del 15 de juny al 15 de setembre:

 • Focs d’esbarjo (foc a terra)
 • Carboneres d'àmbit particular
 • Fogonets de gas en ruta fora de llocs permesos
 • Crema de restes vegetals
 • Carbonet vegetal
 • Fogó de gas
 • Pirotècnia/petards
 • Castells de focs
 • Flama del Canigó/Torxes
 • Correfocs
 • Ritus religiosos
 • Fogueres o falles

En els models de sol·licituds (disponible al menú de la dreta) cal fer constar com a dada obligatòria un mòbil de contacte i un correu electrònic. Aquest és un mitjà que pot utilitzar l'administració per enviar informació a les persones sol·licitants.

Per a la tramitació de les activitats indicades es requereix aportar el vist i plau de l’ajuntament.

QUIN ÉS EL TERMINI DE RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ?

La sol·licitud d'autorització de crema resta supeditada al permís que han de donar els tècnics del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Es recomana tramitar-la amb la major antelació possible (MÍNIM 7 DIES LABORABLES ABANS DE LA DATA EN QUÈ ES VOL FER L'ACTIVITAT DE CREMA.)

QUI ATORGA L’AUTORITZACIÓ?

L’òrgan responsable de l’autorització de la crema és el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. En cap cas es podrà dur a terme la crema sol·licitada fins que aquesta no sigui autoritzada per part de l'òrgan.

Darrera actualització: 11.03.2022 | 12:45